Arabische vertalingen tolk juridische-medische-technische-vertaling

We werken samen met een team van ervaren vertalers die professionele vertalingen kunnen leveren.
Grote opdrachten kunnen binnen de desgewenste termijn geleverd worden.
Wij kunnen grote opdrachten aan en kunnen leveren in diverse bestandsformaten.

We zijn gespecialiseerd in o.a.:

Arabische Juridische vertalingen en tolken

We zijn gespecialiseerd in het vertalen van al uw juridische documenten in het Arabisch maar ook in andere talen. We vertalen huwelijksaktes, geboorteaktes, overlijdensaktes, echtscheidingsaktes, vonnissen, machtigingen, rijbewijzen, paspoorten, diploma’s, visa, dagvaardingen, notariële aktes, huurcontracten, koop- en verkoopcontracten, handelsovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten, statuten, oprichtingsaktes, bezwaarschriften, juridische brieven, rapporten, wetteksten, contracten, adoptiepapieren, hypotheekaktes, bewijs van goed gedrag en zeden, getuigschriften, diploma’s, testamenten, wetgeving en wetboeken en juridische handboeken.
Alle vertalingen van en naar het Arabisch van officiële documenten zijn beëdigd en worden gecertificeerd door de rechtbank.

Arabische Technische vertalingen en tolken

Arabic Translations Belgium (ATB) kan Arabische technische rapporten toevertrouwen aan ervaren specialisten die jullie teksten op een professionele manier vertalen.

Arabische Medische vertalingen en tolken

Wij verzorgen medische vertalingen van en naar het Arabisch van klinische studies, medische dossiers, testresultaten en onderzoeken, brochures, voorschriften, bijsluiters en medische apparatuur.
We werken voor ziekenhuizen, dokters, zorgverstrekkers, psychiaters, psychologen en farmaceutische bedrijven.

Commerciële vertalingen

Arabic Translations Belgium is ook gespecialiseerd in het vertalen van en naar het Arabisch van diverse handelsdocumenten, in- en uitvoerdocumenten, contracten, bankdocumenten, balansen, jaarrekeningen, brochures en folders waarvan we de lay-out respecteren en de vertaalde teksten integreren in het beeld, verder reclameteksten, persberichten en advertenties, leaflets, flyers en affiches.

Literaire vertalingen en teksten over kunst

Wij vertalen van en naar het Arabisch jeugd- en kinderboeken, romans, dichtbundels, krantenteksten, teksten over schilder- en beeldhouwkunst, film en fotografie, choreografie, dans en muziek, zowel klassiek, modern als experimenteel. Wij vertalen tevens programmabrochures, leaflets, culturele affiches, aankondigingen en tijdschriften over kunstvormen.

Teksten over voeding

Wij vertalen van en naar het Arabisch menu’s en teksten met ingrediënten op verpakkingen en op etiketten, recepten, bereidingswijzen, kooktips en kookboeken. Alle vertalingen worden nauwgezet geïntegreerd in de lay-out van de verpakking, zodat deze integraal naar de drukker kunnen.
contacteer ons voor al uw Arabische vertalingen